TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2011
 
NASZE WYDAWNICTWO
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Wisła nasza rzeka”

Na wniosek oddolnej inicjatywy społecznej, Sejm  Rzeczypospolitej Polskiej 2017 ogłosił Rokiem rzeki Wisły. Celem obchodów Roku jest uruchomienie działań na wielu poziomach i tworzenie trwałych efektów: projektów, cyklicznych działań i produktów turystycznych, kulturalnych i społecznych o charakterze lokalnym jak również w skali ogólnokrajowej.
Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Sztabinie odniosło się do efektów kulturalnych, organizując konkurs recytatorski wierszy dotyczących Wisły. Wzięło w nim udział 11 uczniów z klas III szkół podstawowych z terenu gminy Sztabin.
Pierwsze miejsce zajął Bartłomiej Ostapowicz uczeń SP w Sztabinie, drugie Kinga Orłowska uczennica SP w Jaziewie, miejsce trzecie Roksana Krotoszyńska ze SP w Krasnymborze.
Przeprowadzony konkurs uświadomił nam, jak ważnym elementem edukacji jest stwarzanie możliwości wystąpień scenicznych przed publicznością. Wielu osobom okazało się to problemem, który powinniśmy pomóc pokonać.
Serdecznie dziękujemy wychowawcom klas III za przygotowanie uczniów.
Małgorzata Ostrowska

Galeria