TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2011
 
NASZE WYDAWNICTWO
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAKUPIONE NOWOŚCI

 

 

 

I miejsce w konkursie

Biblioteka skarbnicą wiedzy o "małej ojczyźnie"

30 października 2013 roku w podczas konferencji Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego odbyło się podsumowanie konkursu "Biblioteka skarbnicą wiedzy o małej ojczyźnie". Celem konkursu było popularyzowanie dobrych praktyk w zakresie działań bibliotek na rzecz wzmacniania tożsamości mieszkańców oraz upowszechniania lokalnej historii i tradycji.
I miejsce w konkursie przyznano Gminnej Bibliotece Publicznej w Sztabinie. Na ręce Dyrektora placówki przekazano statuetkę oraz 1000 złotych na uzupełnienie księgozbioru.

WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE BIBLIOTEKARZ ROKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 2012

8 maja 2013 r. w Książnicy Podlaskiej obchodzono Światowy Dzień Książki. W ramach obchodów Kapituła Srebrnej Róży wręczyła bibliotekarzom dyplomy za szczególne osiągnięcia na różnych polach bibliotecznej działalności w 2012 roku. Rozstrzygnięto też konkurs na Bibliotekarza Roku Województwa Podlaskiego. Jego celem było wyłonienie najbardziej aktywnych przedstawicieli tego zawodu, dbających o to, aby ich placówki były nowoczesne i dobrze postrzegane przez czytelników. W gronie 6 wyróżnionych znalazła się Małgorzata Ostrowska – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sztabinie. Bibliotekarzem Roku 2012 Województwa Podlaskiego została Mirosława Siemieniuk-Morawska, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych, najmniejszej gminie w Polsce.

 

Dyplom Honorowy Nagrody Srebrnej Róży
Dyrektora Książnicy Podlaskiej
im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku


9 maja 2012 r. w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego odbyły się uroczyste obchody Dnia Bibliotekarza i Tygodnia Bibliotek. Podczas uroczystości odbyło się nagrodzenie najlepszych bibliotek i bibliotekarzy w województwie. Wśród wyróżnionych znalazła się Gminna Biblioteka Publiczna w Sztabinie.
Kapituła Nagrody Srebrnej Róży Dyrektora Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku Dyplom Honorowy przyznała pani Małgorzacie Ostrowskiej dyrektorowi  Gminnej Biblioteki Publicznej w Sztabinie wraz z Zespołem Pracowników za aktywny udział w działaniach ogólnogminnych realizowanych we współpracy z partnerami lokalnymi.
Dyplom Honorowy jest największym wyróżnieniem dla biblioteki i bibliotekarzy. Przyznawany jest corocznie przez Dyrektora Książnicy Podlaskiej

 

Statuetka dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sztabinie (2011)

Gminna Biblioteka Publiczna w Sztabinie zajęła pierwsze miejce w konkursie na najlepszą współpracę ze środowiskiem lokalnym. Drugą nagrodę otrzymała Gminna Biblioteka Publiczna w Kolnie z siedzibą w Czerwonem, trzecią - Biblioteka Publiczna w Choroszczy. Konkurs ogłoszony przez Książnicę Podlaską był realizowany w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, którego jednym z ważniejszych elementów było rozwijanie i umacnianie współpracy pomiędzy różnymi instytucjami i organizacjami w gminie. Każda biblioteka wiodąca uczestnicząca w I rundzie PRB była zachęcana do budowania Gminnej Koalicji i działania w partnerstwie. W dłuższej perspektywie działania w koalicji mają służyć znalezieniu trwałego miejsca i roli biblioteki jako ważnego partnera dla działań samorządów lokalnych i ich instytucji oraz organizacji pozarządowych.
Biblioteka w Sztabinie realizując swoje zadania i organizując imprezy kulturalne, współpracowała z przedstawicielami samorządu, szkołami, stowarzyszeniami funkcjonującymi na terenie gminy. Nie zawsze byliśmy liderem i nie wszystkie działania były z naszej inicjatywy. Często to my pomagaliśmy w realizacji pomysłów innych jednostek czy indywidualnych osób.
Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce podczas II Konferencji Regionalnej Bibliotekarzy "Jak nas widzą, tak nas cenią - promocja bibliotek a partnerska współpraca w środowisku lokalnym". Było mi bardzo miło odebrać nagrodę. Otrzymaliśmy pamiątkową statuetkę oraz dwa tysiące złotych na nowości wydawnicze, które zostały już zakupione i serdecznie zapraszam do ich wypożyczania.
Chciałabym podziękować wszystkim partnerom GBP w Sztabinie. Wasze wsparcie zmieniło wizerunek biblioteki. Stała się ona placówką aktywną i inspirującą do działania. Pokazaliśmy, że dzięki wspólnemu i zgodnemu działaniu można zrobić dużo więcej. Mam nadzieję, że odniesiony sukces zainspiruje do dalszej współpracy.