TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2011
 
NASZE WYDAWNICTWO
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAKUPIONE NOWOŚCI
img src="nowosci/pd_18138.jpg" width="140" height="221" />

 

 

 

„Promocja Powiatu Augustowskiego szansą rozwoju obszarów zależnych od rybactwa”

Projekt realizowany przez
Starostwo Powiatowe w Augustowie.

Współfinansowany z Programu Operacyjnego
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”

5 listopada w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sztabinie miało miejsce otwarcie wystawy fotograficznej prac Grzegorza Haraburdy pod nazwą „Cztery pory roku na Ziemi Augustowskiej”. Wyeksponowane zdjęcia można było oglądać do 29 listopada. Wystawa  została  przygotowana przez Starostwo Powiatowe w Augustowie w ramach projektu „Promocja Powiatu Augustowskiego szansą rozwoju obszarów zależnych od rybactwa” współfinansowanego z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.  Projekt realizowany jest w partnerstwie z Parkowym Centrum Wypoczynku WIDOK w Bryzglu, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Augustowie z siedzibą w Żarnowie oraz Gminną Biblioteką Publiczną Sztabinie. Jego celem jest promocja regionu, prezentacja walorów przyrodniczych a zarazem turystycznych Ziemi Augustowskiej. W ramach zaplanowanej w projekcie kampanii promocyjnej zostanie wydany album fotograficzny, zestawy pocztówek oraz płyty CD. Podjęta inicjatywa ma przyczynić się do rozwoju turystyki w regionie, podnieść jej znaczenia jako dziedziny gospodarki oraz poprawić warunki życia mieszkańców Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego.