TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2011
 
NASZE WYDAWNICTWO
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAKUPIONE NOWOŚCI

 

 

 

Biblioteka bierze udział w programie Orange dla bibliotek

Gminna Biblioteka Publiczna w Sztabinie w 2015 roku bierze udział w kolejnej edycji programu ORANGE DLA BIBLIOTEK, którego organizatorem jest Fundacja Orange.
W tym roku otrzymaliśmy dotację w wysokości 2321,86 zł. Przeznaczymy ją na pokrycie kosztów dostępu do Internetu wykorzystywanego przez bibliotekę główną i filie biblioteczne w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2015 r.

Biblioteka bierze udział w programie Orange dla bibliotek

Gminna Biblioteka Publiczna w Sztabinie w 2014 roku brała udział w kolejnej edycji programu ORANGE DLA BIBLIOTEK, którego organizatorem jest Fundacja Orange.
Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by biblioteki stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.
W 2014 r. pozyskaliśmy dotację w wysokości 3 980,33 zł. Przeznaczyliśmy ją na pokrycie kosztów dostępu do Internetu wykorzystywanego przez bibliotekę główną i filie biblioteczne w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.
 

„Biblioteka bierze udział w programie Akademia Orange dla bibliotek”

Program „Akademia Orange dla bibliotek” jest organizowany przez Fundację Orange z siedzibą w Warszawie, prowadzony będzie do 6 sierpnia 2012 roku. Z programu skorzystać mogą gminne biblioteki publiczne prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego. Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by Biblioteki stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi. Przyznaną dotacje biblioteka może wykorzystać na pokrycie kosztów instalacyjnych, aktywacyjnych, abonamentowych  oraz sprzętowych niezbędnych do zapewnienia dostępu do Internetu w placówce głównej i filiach.
Gminna Biblioteka Publiczna w Sztabinie uczestniczy w programie od trzech lat. W 2010 r. otrzymaliśmy dotację w wysokości 3 903,92 zł, w 2011 kwotę 3081,71 zł, natomiast w 2012 r. 2 126,14 zł. Otrzymane dofinansowanie przeznaczyliśmy na pokrycie kosztów związanych z dostępem do internetu.